Scutire de plata timbrului de mediu

Timbrul de mediu se achită și în situația transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovechicul după încetarea unei exceptări sau scutiri în baza căreia s-a realizat înmatricularea, potrivit reglementărilor în vigoare la momentul înmatriculării.

 Se achită timbrul de mediu și în situația autoturismelor pentru care s-a dispus de către instanță restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale, a taxei de poluare sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovechicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovechiculului rulat. Cu alte cuvinte, atunci când achiziționați un autoturism trebuie să întrebați vănzătorul dacă a solicitat în instanță restituirea taxei plătite pentru înmatricularea autoturismului. Dacă nu a formulat o astfel de acțiune, solicitați-i să vă dea o declarație pe propria răspundere prin care să precizeze că nu a formulat o astfel de acțiune. În această situație, nu veți mai plăti timbrul de mediu pentru transcrierea dreptului de proprietate pentru autoturismele înmatriculate după 1 ianuarie 2007. Dacă i-a fost restituită taxa, veți plăti timbrul de mediu.

Ordonanța nr. 9/2013 crește valoarea timbrului de mediu pentru mașinile Euro3 și Euro4 în cazul versiunilor diesel, emisiile din pulberi fiind mai mari în cazul mașinilor pe motorină. Se micșorează taxa pentru mașinile vechi, Non Euro, Euro1, Euro2 și Euro 3. Timbrul se calculează de către organul fiscal competent din subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală.
 
Timbrul se poate contesta în situația în care contribuabilul consideră că a fost calculat greșit. Acesta va solicita efectuarea unei expertize de către un expert al Corpului experților tehnici care, în raportul de expertiză privind evaluarea individuală a autovechiculului, va înscrie și cota reală de reducere a taxei corespunzătoare acelui autovechicul. Pe baza cotei reale de reducere, organul fiscal va proceda la calcularea timbrului.
 Dacă timbrul a fost plătit înainte de contestarea acestuia, contribuabilul poate solicita restituirea diferenței de timbru față de cel plătit.
 
În cazul în care taxa specială, taxa de poluare sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovechicule plătită până la intrarea în vigoare a Ordonanței nr.9/2013 este mai mare decât timbrul de mediu, se poate cere restituirea diferenței. Restituirea se poate solicita numai de către titularul obligației de plată.
 În situația în care un autovechicul este scos din parcul auto național și pentru acesta s-a plătit taxa specială, taxa de poluare, taxa pentru emisiile poluante sau timbrul de mediu și pentru care nu s-a dispus de către instanță restituirea acestor taxe, ultimul proprietar poate solicita restituirea valorii reziduale a timbrului. În situația în care un autovechicul este reintrodus în parcul auto național fără plata timbrului, deoarece nu s-a solicitat restituirea valorii reziduale a taxei/timbrului, ultimul proprietar al autovechiculului în România nu mai are dreptul de a solicita restituirea valorii reziduale a timbrului.
 
Cei care nu doresc să plătească timbrul de mediu trebuie să știe că pot acționa în instanță statul, pentru a evita plata taxei pentru motive ce țin de încălcarea unor prevederi din dreptul comunitar.
 Pentru aceleași motive pot solicita restituirea în instanță și cei care au plătit taxa specială, taxa de poluare, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovechicule. Termenul în care pot solicita restituirea este de cinci ani de la momentul efectuării plății.
 La suma datorată de stat se poate solicita și dobânda legală, calculată conform art. 124 coroborat cu art. 70 alin. 1 din Codul de procedură fiscală. Anterior introducerii în instanță a cererii privind restituirea taxei speciale, de poluare, taxei pentru emisiile poluante, timbrul de mediu trebuie să se efectueze procedura prealabilă prevăzută de legea în vigoare. Neefectuarea procedurii prealabile atrage anularea cererii de chemare în judecată.
 
Pentru informații suplimentare, consultați un avocat specializat în acest domeniu.
 

sursa: www.ziaruldebacau.ro

Cele mai noi subiecte forum

Cele mai active subiecte forum

Comentarii recente

Ultimele comentarii

Cine este online

There are currently 0 users online.

Membri noi

  • petru
  • IulianaIordache
  • Claudia40
  • pana laurentiu
  • Nicu Ploscariu