Asistenti personali profesionisti

Adultii cu handicap grav sau accentuat care nu au spatiu de locuit si nu au venituri ori realizeaza venituri pina la nivelul salariului mediu pe economie vor putea fi ingrijiti de asistenti personali profesionisti. Asistentii personali vor fi cursati si atestati si vor ingriji persoana cu handicap la domiciliul personal.

Asistentii personali profesionisti, adica acele persoane care vor dori sa asigure acasa la ei ingrijirea si protectia unui adult cu handicap grav sau accentuat care nu are domiciliu si nici venituri, isi vor putea exercita meseria incepind cu anul viitor, in conditiile in care vor obtine atestatul pentru aceasta noua meserie. Potrivit proiectului de act normativ ce stabileste conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist, candidatul la aceasta profesie va trebui sa faca obligatoriu cursuri de formare profesionala in vederea obtinerii certificatului de absolvire sau de competenta ca asistent personal profesionist. Cursurile de formare profesionala vor avea o durata de minim 60 de ore si se vor desfasura pe baza programei de formare elaborata de furnizorii de formare autorizati, pe baza programei cadru elaborata de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap. Cheltuielile pentru organizarea cursurilor de formare profesionala trebuie suportate de solicitant iar eliberarea atestatului are loc dupa obtinerea certificatului de absolvire sau de competenta ca asistent personal profesio-nist, eliberarea lui fiind gratuita. De mentionat ca potrivit Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, poate beneficia de serviciile unui asistent personal profesionist adultul cu handicap grav sau accentuat care nu dispune de spatiu de locuit, nu realizeaza venituri ori realizeaza venituri pina la nivelul salariului mediu pe economie. Pentru fiecare adult cu handicap aflat in grija asistentului personal profesionist se acorda, din bugetul propriu al judetului, sumele necesare acoperirii cheltuielilor lunare de hrana, echipament, cazarmament, materiale igienico-sanitare precum si sumele aferente acoperirii cheltuielilor de locuit. Proiectul de act normativ care stabileste conditiile de atestare, prevede faptul ca poate deveni asistent personal profesionist persoana care indeplineste urmatoarele conditii: are virsta minima de 18 ani; nu a fost condamnata pentru savirsirea vreunei infractiuni si are capacitate deplina de exercitiu; are o stare de sanatate buna, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate; a absolvit cursurile invatamintului general obligatoriu (adica minim 10 clase); are locuinta care poate acoperi necesitatile minime de confort, igiena, preparare a hranei, odihna si petrecere a timpului liber inclusiv ale adultului cu handicap care urmeaza sa beneficieze de asistent personal profesionist; are certificatul de absolvire sau competenta ca asistent personal profesionist. „Persoana care doreste sa devina asistent personal profesionist va adresa o cerere prin care solicita evaluarea conditiilor materiale, de locuit si a capacitatii de ingrijire si protectie a adultului cu handicap grav sau accentuat, Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului. În cerere se va mentiona obligatoriu numarul de adulti cu handicap grav sau accentuat pentru care solicitantul considera ca poate asigura simultan conditii optime de ingrijire si protectie si sexul acestora“, precizeaza proiectul de act normativ. Urmeaza procesul de evaluare iar daca totul este favorabil si solicitantul atestat, activitatea lui se va desfasura pe baza unui contract individual de munca incheiat cu DGASPC sau cu furnizorul de servicii sociale privat, acreditat. „Persoana atestata ca asistent personal profesionist nu poate desfasura nici o alta activitate salarizata in baza unui contract individual de munca sau de prestare de servicii“, mai precizeaza proiectul de hotarire. Acomodare de 14 zile: anterior luarii in ingrijire, se realizeaza procesul de acomodare a adultului cu handicap cu asistentul personal profesionist si familia acestuia, lucru care poate avea o durata de pina la 14 zile. Acomodarea se realizeaza pe parcursul a cel putin trei intilniri coordonate de serviciul de evaluare complexa a persoanelor cu handicap. Aceste intilniri trebuie sa aiba loc atit la domiciliul asistentului personal profesionist cit si in locatii neutre sau in locul unde domiciliaza persoana care va fi luata in ingrijire. În cazul in care procesul de acomodare decurge fara probleme, pentru fiecare adult cu handicap luat in ingrijire angajatorul incheie cu asistentul personal profesionist un angajament care se va anexa contractului individual de munca. Printre elementele precizate in acest angajament vor fi prevazute si modalitatile de supraveghere a activitatii asistentului personal profesionist, obiectivele planului individual de servicii, modul de mentinere a contactului intre adultul cu handicap si familia acestuia si drepturile si obligatiile specifice.

Etichete: 

Cele mai noi subiecte forum

Cele mai active subiecte forum

Comentarii recente

Ultimele comentarii

Cine este online

There are currently 0 users online.

Membri noi

  • randolphkilvington6
  • petru
  • IulianaIordache
  • Claudia40
  • pana laurentiu