Dosarul de autorizare in functionarea unei PFA

Persoana fizica autorizata este persoana care desfasoara orice forma de activitate economica permisa de lege, folosind in principal forta sa de munca. Activitatea economica poate sa fie agricola, industriala, comerciala, si se desfasoara pentru obtinerea unor bunuri sau servicii a caror valoare poate fi exprimata in bani si care sunt destinate vanzarii ori schimbului pe pietele organizate sau unor beneficiari determinati ori determinabili, in scopul obtinerii de profit.Prin intreprindere individuala se intelege intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica. Intreprinderea familiala este intreprinderea economica, fara personalitate juridica, organizata de un intreprinzator persoana fizica impreuna cu familia sa.Intreprinderea familiala se constituie printr-un acord de constituire, incheiat de membrii familiei in forma scrisa, ca o conditie de validitate. Acordul de constituire va stipula numele si prenumele membrilor, reprezentantul, data intocmirii, participarea fiecarui membru la intreprindere, conditiile participarii, cotele procentuale in care vor imparti veniturile nete ale intreprinderii, raporturile dintre membrii intreprinderii familiale si conditiile de retragere, sub sanctiunea nulitatii absolute. Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii PFA

 • Carte de identitate sau pasaport - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul
 •  Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata
 •  Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii
 •  Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale
 •  Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul

Documentatia de sustinere a cererii de inregistrare in registrul comertului si de autorizare a functionarii intreprinderii individuale

 • Carte de identitate sau pasaport al titularului intreprinderii individuale - fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul
 • Document care sa ateste drepturile de folosinta asupra sediului profesional, precum contract de inchiriere, comodat, certificat de mostenitor, contract de vanzare-cumparare, declaratie de luare in spatiu sau orice alt act juridic care confera dreptul de folosinta etc. - copie legalizata
 • Declaratie pe propria raspundere care sa ateste indeplinirea conditiilor legale de functionare prevazute de legislatia speciala din domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protectiei mediului si protectiei muncii
 • Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta pregatirea profesionala, daca aceasta este ceruta, potrivit unor prevederi legale speciale
 • Fotocopii certificate olograf de pe documentele care atesta experienta profesionala, daca este cazul.

Cele mai noi subiecte forum

Cele mai active subiecte forum

Comentarii recente

Ultimele comentarii

Cine este online

There are currently 0 users online.

Membri noi

 • petru
 • IulianaIordache
 • Claudia40
 • pana laurentiu
 • Nicu Ploscariu