MEF limiteaza creditele pentru persoanele cu handicap

Împrumutul maxim nu poate fi mai mare de 10.000 euro

Măsura, luată după ce s-a aflat că şi-au cumpărat iahturi şi şalupe

Ministerul Economiei şi Finanţelor a prezentat Guvernului un Memorandum în care propune modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, solicitând limitarea creditelor până la 10.000 euro. În sprijinul acţiunii sale, ministerul a invocat faptul că, deşi creditele sunt acordate în scopul facilitării achiziţiei unui singur mijloc de transport şi adaptării locuinţei la nevoile persoanelor adulte cu handicap grav şi accentuat, în perioada mai - decembrie 2007 au fost încheiate 533 de contracte pentru cumpărarea unor autoturisme de lux, şalupe şi iahturi.

"În urma analizei a rezultat faptul că în perioada mai - decembrie 2007 au fost încheiate 533 de contracte de subvenţionare a dobânzii, iar în condiţiile în care nu a existat nicio restricţie privind valoarea autoturismului şi nicio limită a dobânzii subvenţionate s-a constatat că au fost achiziţionate autoturisme de lux, perioada de rambursare a creditelor variază între 36 luni şi 296 luni, iar în unele cazuri dobânda depăşeşte nivelul creditului acordat. În urma sesizării acestor aspecte, Ministerul Economiei şi Finanţelor a prezentat Guvernului un Memorandum în care a propus modificarea textului de lege, în vederea asigurării unei utilizări superioare a fondurilor publice din punctul de vedere al eficienţei", se arată în nota de fundamentare a proiectului de O.U. pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. Proiectul de Ordonanţă de Urgenţă a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES) până la data de 31 mai a.c.

Condiţie: creditul să fie returnat în 5 ani

Astfel, potrivit proiectului de act normativ, alineatul (1) al articolului 27 se modifică astfel încât să prevadă faptul că persoanele adulte cu handicap grav şi accentuat pot beneficia de credite a căror dobândă se suportă din bugetul de stat, pentru achiziţionarea unui singur autoturism şi pentru adaptarea unei locuinţe conform nevoilor individuale de acces, cu condiţia plăţii la scadenţă a ratelor creditului, dar şi cu condiţia ca valoarea creditului să nu depăşească 10.000 euro, iar returnarea creditului să nu depăşească cinci ani.

"Prin modificările propuse se intenţionează o gestionare mai bună a sumelor alocate pentru aplicarea facilităţilor acordate persoanelor cu handicap în temeiul art. 27 din Legea nr. 448/2006. În acest mod se asigură posibilitatea de repartizare a acestor sume unui număr cât mai mare de persoane cu handicap grav şi accentuat care au nevoie de un autoturism adaptat situaţiei lor specifice sau, după caz, au nevoie de modificări ale locuinţei", potrivit notei de fundamentare.

Centre private avizate de ANPH

O altă modificare propusă de MMFES vizează înfiinţarea unor centre private pentru persoane cu handicap, care vor funcţiona ca structuri cu personalitate juridică, cu avizul şi sub îndrumarea metodologică a Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (ANPH).

Măsura se impune din cauza faptului că se acordă credite de către orice instituţie financiară, la orice nivel de dobândă, pentru orice tip de mijloc de transport, indiferent de valoarea acestora şi pentru orice perioadă de creditare, fapt care conduce la dobânzi ce depăşesc preţul mijlocului de transport.

Un bun exemplu în acest sens sunt creditele a căror dobândă este subvenţionată de stat, deşi rambursarea este prevăzută a se efectua în 25 de ani.

"Situaţia referitoare la unităţile protejate autorizate prezentată are influenţe negative asupra percepţiei comunităţii şi a integrării sociale a persoanelor cu handicap.

Ţinând cont de urmările pe care această situaţie le-ar putea genera în continuare dacă nu se intervine de urgenţă, se impune completarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 (...), astfel încât să se prevadă realizarea de către persoanele cu handicap angajate în unităţi protejate autorizate a produselor sau serviciilor care vor fi achiziţionate, pe bază de parteneriat, în sumă echivalentă cu suma datorată la bugetul de stat pentru faptul că nu au angajat persoane cu handicap.

3,7 milioane euro, bugetul pe 2008

Potrivit notei de fundamentare, Memorandumul cu tema Credite cu dobândă suportată din bugetul de stat pentru persoanele adulte cu handicap care achiziţionează mijloace de transport conform Legii nr. 448/2006 a fost aprobat de Guvern la data de 26 martie, căzând în sarcina MMFES să se ocupe de modificarea legii, astfel încât să se asigure "utilizarea superioară a fondurilor publice, din punct de vedere al eficienţei şi economicităţii şi în scopul depistării de rezerve care să asigure echilibrul bugetului de stat, cu încadrarea, pentru anul 2008, în suma prevăzută în buget, respectiv 13.624 mii lei".

Etichete: 

Cele mai noi subiecte forum

Cele mai active subiecte forum

Comentarii recente

Ultimele comentarii

Cine este online

There are currently 0 users online.

Membri noi

  • randolphkilvington6
  • petru
  • IulianaIordache
  • Claudia40
  • pana laurentiu